NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pravopis
ortografie
Souhrn pravidel, kterými se řídí užívání jazyka v psané podobě.
[AVČR-1994:250]
[PRAVIDLA-1993:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000233.htm ]