NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
proporcionální písmo
Písmo, kde různé znaky mají různou šířku, odpovídající šířce jejich bitové mapy. Šířka znaku v sobě zahrnuje i prázdný prostor před a za písmenem. Zástupnou jednotkou je zde tzv. čtverčík, do něhož se vejde velké písmeno M.
[HORNÝ-1997:62]
[VITOVSKÝ-1994:255]
[HLAVENKA-1995:195]
[BALBÍL-1994:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000234.htm ]