NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prostrkávání
proklad znaků (nespr.)
Stejnoměrné oddalování či přibližování znaků textu používané pro jeho zvýrazňování. Za poslední znak slova se přidává tzv. výplněk. Ve strojopisu se vkládá mezi znaky mezerník.
[KOČBLA-2000:27-33]
[HORNÝ-1997:156-163]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000235.htm ]