NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
protilehlé strany
Levá (verso) a pravá (recto) strana oboustranně tištěného dokumentu. Mají zrcadlově nastavené okraje, většinou též zrcadlová záhlaví a zápatí. Na levé straně bývají sudá čísla stránek, na pravé lichá.
[KOČBLA-2000:174]
[HLAVENKA-1995:84]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000236.htm ]