NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pt
Značka pro bod, základní jednotku angloamerické typografické měrné soustavy. Užívá se např. pro vyjádření velikosti písma. 1 pt = 0, 351 mm.
[HORNÝ-1997:46]
[HLAVENKA-1995:186]
[VITOVSKÝ-1994:243]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000237.htm ]