NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rastrový font
Kompletní sada znaků konkrétního písma určitého řezu a určité velikosti, kde každý znak je reprezentován vlastní bitovou mapou. Vychází z tvarů klasického písma a vytváří se v písmovém editoru. V počítači musí být dvě sady, zabírající velké množství paměti, jedna pro obrazovku a druhá pro tiskárnu.
[HAVELKA-1992:42]
[VITOVSKÝ-1994:39]
[KOČBLA-2000:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000238.htm ]