NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozšířená znaková sada
Soubor všech 256 kódů znaků, který vedle 128 znaků základní znakové sady obsahuje znaky národních abeced, oddělovače, matematická znaménka a další znaky využívané výrobci hardwaru a softwaru.
[HORNÝ-1997:57]
[MICROSOFT-1997:185]
[HLAVENKA-1995:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000239.htm ]