NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řádkový editor
Textový editor, v němž má každý řádek textu přiřazeno své číslo, které je nezbytné používat v jednotlivých příkazech editoru.
[VITOVSKÝ-1994:179]
[MICROSOFT-1997:283]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000241.htm ]