NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řádkový proklad
meziřádkový proklad, rozestup řádek, rozteč řádků, řádková rozteč
V klasické typografii rozměr mezery vložené mezi jednotlivými řádky z důvodu lepší čitelnosti textu. Ve strojopisech nebo starších editorech se užívá hrubého řádkování zpravidla 1, 1, 5 nebo 2. V počítačové typografii přeneseně vyjadřuje vzdálenost účaří dvou po sobě jdoucích řádků, u DTP systémů se udává v procentech základní velikosti písma.
[KOČBLA-2000:25]
[HLAVENKA-1995:139]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000242.htm ]