NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řazení
Uspořádání daného souboru vstupních prvků (slov, položek seznamu, záznamů databázového souboru aj.) podle zadaného hlediska (abecedního, chronologického, podle relevance apod.).
[EXCEL-1993:385]
[VITOVSKÝ-1994:263]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000243.htm ]