NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sazební obrazec
tělo stránky
Prostor na stránce vymezený pro umísťování a sazbu vlastních textových a grafických prvků sázeného dokumentu. Jeho vzhled a optimální umístění v optickém středu stránky je důležité pro estetickou kvalitu publikace a je základem pro vytvoření tiskového zrcadla.
[HORNÝ-1997:102]
[KOČBLA-2000:218]
[BALBÍL-1994:7-20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000245.htm ]