NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sestupné řazení
Uspořádání daného souboru vstupních prvků (slov, položek seznamu apod.) podle sestupného pořadí. Číselné údaje se řadí od 9 do 0, textová data od Z do A, časové údaje od nejmladších k nejstarším apod.
[EXCEL-1993:385]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000247.htm ]