NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skenování
Proces snímání obrazové nebo textové předlohy pomocí skeneru, jímž se převádí optoelektronický signál do digitální podoby. Digitalizovaný obraz se ukládá v některém z grafických formátů. Hustota sítě snímání, tzv. rozlišení, určuje kvalitu získaného obrazu.
[HORNÝ-1997:35-90]
[HLAVENKA-1995:218]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000248.htm ]