NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sklon písma
Vychýlení písma od svislé polohy základního tvaru. Typickým skloněným řezem písma je kurzíva. Existují i řezy s různými variantními názvy, odvozené od konkrétní písmové rodiny.
[HORNÝ-1997:55]
[BALBÍL-1994:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000249.htm ]