NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
standardizovaná národní abeceda
Národní abeceda, která byla prohlášena za standard v daném jazykovém společenství. Skládá se z písmen příslušné národní abecedy, včetně písmen s diakritickými znaménky, spřežkami apod. Většinou je rozšířena o písmena některých jiných jazyků, jež se nevyskytují v jazyce výchozím.
[ČSN 97 6030:2.2.24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000250.htm ]