NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
standardní sada znaků
Znaková sada, která byla prohlášena za národní nebo mezinárodní standard (např. sada znaků ASCII, Unicode ad.).
[MICROSOFT-1997:447-484]
[VITOVSKÝ-1994:305]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000251.htm ]