NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
standardní text
Velmi často se opakující úsek textu, obrázek nebo logo, který je uložen na disku jako samostatný objekt. Lze jej kdykoliv vložit do zpracovávaného dokumentu jako celek příkazem z menu programu nebo pomocí aktivačních kláves.
[VITOVSKÝ-1994:43]
[MICROSOFT-1997:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000252.htm ]