NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stránkování
paginace (ciz.), celkové stránkování, dílčí stránkování, průběžné stránkování, přerušované stránkování, souběžné stránkování
Zápis stránkové číslice, která informuje o pořadí stran v dokumentu. Mimo číslici může obsahovat též jiné znaky nebo grafické prvky. Je určitou formou živého záhlaví nebo zápatí. Rozeznává se několik typů stránkování: celkové (lineární stránkování celé publikace), dílčí (samostatné stránkování jednotlivých oddílů knihy, např. předmluvy, kapitoly, příloh atd.), průběžné (lineární nepřerušené souhrnné stránkování neperiodické publikace nebo periodické publikace v rozmezí jednoho ročníku), přerušované (použití více než tří sekvencí dílčího stránkování u různých částí téhož svazku), souběžné (současné stránkování dokumentu jak celkovým, tak dílčím stránkováním, ve vícejazyčných dokumentech současné stránkování původního textu a jeho překladu).
[KOČBLA-2000:173-175]
[HLAVENKA-1995:175]
[HORNÝ-1997:234]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98-99]
[ČSN ISO 5127-3A:3.2.3.5-10-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000253.htm ]