NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stránkové záhlaví
záhlaví stránky
Text umístěný nad plochou sazebního obrazce, obyčejně oddělený od vlastního textu dokumentu linkou nebo jiným grafickým prvkem, popř. odlišený jinou barvou. Může obsahovat název publikace nebo její části, jméno autora, číslo stránky apod. Dělí se na živé a neživé záhlaví.
[KOČBLA-2000:172]
[HORNÝ-1997:177]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000254.htm ]