NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
styl dokumentu
Vytvářejí jej sady formátovacích příkazů opakující se pro určitý požadovaný vzhled dokumentu. Kromě obecně známých forem (např. článek, dopis, zpráva apod.) lze nadefinovat vlastní uživatelské styly.
[LAMPORT-1985:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000255.htm ]