NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
šablona dokumentu
struktura dokumentu, globální šablona, uživatelská šablona
Vzor základní struktury dokumentu užívaný v některých textových procesorech a DTP programech. Zahrnuje vedle rozvržení stránky, speciálního formátování a stylů také nastavení písma, přiřazení kláves, makra a další nabídky. Rozlišují se šablony globální a uživatelské.
[WORD-1998:nápověda]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000256.htm ]