NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tabulkový procesor
Počítačový program, který pracuje se vstupními daty uloženými do jednotlivých buněk tabulky. Buňky jsou uspořádány do sloupců a řádků. Program umožňuje definovat různé funkce a operace s daty a jejich hodnoty automaticky zapisovat v závislosti na hodnotě vstupních dat.
[RUTRLE-1992:13]
[VITOVSKÝ-1994:303]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000257.htm ]