NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textový editor
Počítačový program pro pořizování a úpravu textů (např. strukturace textu, tvorba nadpisů, volba typů písem apod.).
[DUDÁČEK-1992:80]
[HLAVENKA-1995:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000258.htm ]