NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textový formát dat
Tvar, v němž jsou data ukládána v textových souborech v závislosti na použití příslušného počítačového programu.
[HLAVENKA-1995:247]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000259.htm ]