NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textový procesor
slovní procesor (zř.)
Počítačový program pro složitější úpravy, formátování a tisk dokumentů. Rozšiřuje možnosti textových editorů o další funkce, např. o umísťování obrázků, tabulek nebo jiných objektů do textu, hromadné vyhledávání či nahrazování, vytváření záhlaví a zápatí, automatické dělení slov, kontrolu pravopisu. Lze jím vytvářet různé šablony, volit formát stránky, exportovat v různých datových formátech, popř. vytisknout na různých tiskárnách.
[HLAVENKA-1995:269]
[VITOVSKÝ-1994:323]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000260.htm ]