NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textový soubor
Soubor vytvořený některým z textových editorů nebo procesorů obsahující textové informace, uložený na paměťové médium v některém z textových formátů.
[HORNÝ-1997:74]
[HLAVENKA-1995:247]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000261.htm ]