NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titulek
Obecný výraz pro jakýkoli nadpisový řádek - titul, mezititul, mezititulek, novinový titulek apod.
[AVČR-1994:450]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[HORNÝ-1997:171-178]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000262.htm ]