NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tok textu
Plynulé umísťování základního textu v textových procesorech a DTP systémech do sazebních obrazců jedné stránky za druhou. Jednotlivé oddíly textu se pak formátují zvlášť podle požadavků na strukturu textu (např. členění, zarovnání, sloupce, orientace textu apod.).
[WORD-1998:nápověda]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000263.htm ]