NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
True Type
Formát písma, v němž je každý znak definován vektorově svými obrysy. Matematická definice umožňuje rychlý přepočet pro násobné a dílčí velikostí, přičemž postačuje jedna verze pro obrazovku i tiskárnu.
[MICROSOFT-1997:346]
[HLAVENKA-1995:254]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000264.htm ]