NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řazení podle ASCII
Uspořádání souboru vstupních prvků podle hodnoty ASCII kódu příslušného znaku, tj. na prvním místě se řadí nepísmenné znaky (např. znaménka a oddělovače), dále čísla začínající ciframi 0 až 9 a na závěr textová data od A do Z a další znaky s kódy 128 až 255 (znaky národních abeced, matematické a další znaky).
[HLAVENKA-1995:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000265.htm ]