NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
třídící klíč
Údaj v tabulce nebo v databázovém souboru, podle kterého třídící algoritmus uspořádá celý soubor nebo jeho vybranou oblast. Klíčem obvykle bývá označení sloupců, ale i názvy položek v prvním řádku tabulky. Lze zvolit více klíčů postupně - tzv. vnořené třídění.
[RUTRLE-1992:66-106]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000266.htm ]