NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typ písma
Grafický návrh písma v základním tvaru, pojmenovaný konkrétním přesným názvem, s přesnou definicí kresby. Podle konstrukce písma a zakončení tahů rozlišujeme písmo dynamické a statické, serifové, bezserifové a kaligrafické, podle meziznakových mezer na proporcionální a neproporcionální.
[HORNÝ-1997:94]
[HLAVENKA-1995:256]
[MICROSOFT-1997:481]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000267.htm ]