NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Unicode
Sada 16-bitových standardních kódů, která každému znaku přiřazuje jednoznačné číslo (kód). Byla vyvinuta konsorciem Unicode v letech 1988 až 1991 jako pokus o sjednocení velkého množství existujících kódů a prohlášena za standard. Je nezávislá na použitém počítači, operačním systému nebo programu. Umožňuje počítačovou reprezentaci většiny psaných jazyků na světě, včetně písmen s diakritickými znaménky a velkého množství čínských znaků.
[MICROSOFT-1997:484]
[UNICODE-2002:/unicode/standard/WhatIsUnicode.html]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000268.htm ]