NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
verzálky
majuskule, písmeno velké abecedy, velká písmena
Typografický výraz pro písmena velké abecedy.
[HORNÝ-1997:57-181]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:110]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000269.htm ]