NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vstupní text
Text uložený na paměťovém médiu v různé podobě (napsaný ručně, na stroji, vytištěný, v elektronické podobě apod.), který je vstupním podkladem pro DTP systém a dále se upravuje.
[HORNÝ-1997:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000270.htm ]