NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhledávací klíč
Znakový řetězec, který se zadává vyhledávacímu algoritmu jako základní vodítko pro vyhledávání v textovém souboru, a to záznamu v databázovém souboru, buňky v tabulce nebo souboru v adresáři.
[MSWIN-1992:463]
[HLAVENKA-1995:221]
[VITOVSKÝ-1994:286]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000271.htm ]