NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výstupní text
Text, který je výsledkem zpracování textovými editory, procesory, popř. DTP systémy. Může být zobrazen na obrazovce, uložen na paměťové médium nebo vytištěn.
[HLAVENKA-1995:172]
[VITOVSKÝ-1994:227]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000272.htm ]