NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyznačovací písmo
zvýrazněné písmo
Odlišný řez písma použitý pro vyznačení určitého úseku textu za účelem upoutání pozornosti, popř. odlišení významu podle uvedených konvencí apod. Používá se odlišný řez téhož základního písma nebo změna jeho velikosti, podtržení nebo proložení.
[HORNÝ-1997:134]
[KOČBLA-2000:30]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000273.htm ]