NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vzestupné řazení
Uspořádání daného souboru vstupních prvků (slov, položek seznamu apod.) podle vzestupného pořadí, tj. čísla se řadí podle vzrůstající hodnoty od záporných ke kladným, textová data od A do Z, časové údaje od nejstarších k nejmladším apod.
[EXCEL-1993:379-385]
[HLAVENKA-1995:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000274.htm ]