NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
WYSIWYG
Schopnost DTP programů a textových procesorů pracovat v interaktivním režimu, při kterém se dokument zobrazuje na obrazovce v podobě, jakou bude mít při tisku, a veškeré zásahy v upravovaném dokumentu se ihned promítají do jeho zobrazení.
[HLAVENKA-1995:271]
[BALBÍL-1994:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000275.htm ]