NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
základní font
normální písmo
Zvolený typ písma v základním tvaru. V textových procesorech a DTP systémech je nastavený základní font pro určitou šablonu. Dokument se automaticky píše a sází tímto fontem, dokud není zvolen jiný.
[HORNÝ-1997:134]
[VITOVSKÝ-1994:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000276.htm ]