NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
základní linka
účaří
Základní dotažnice typografické písmové osnovy, na které leží většina písmen s výjimkou těch, které končí svými dotahy na dolní dotažnici (např. j, p, apod.). Zajišťuje čitelnost textu horizontálním vyrovnáním všech znaků v řádku.
[HORNÝ-1997:58]
[HAVELKA-1992:20]
[VITOVSKÝ-1994:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000277.htm ]