NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zalamování řádků
Algoritmus textových procesorů a DTP systémů, při kterém dochází k automatickému přesunu textu na nový řádek v závislosti na nastavení šířky stránky. Postupy se liší v závislosti na volbě zarovnání sazby a povoleného či nepovoleného dělení slov. V případě zarovnaného textu je program schopen podle potřeby zužovat nebo rozšiřovat základní mezislovní mezeru.
[KOČBLA-2000:19]
[HORNÝ-1997:184]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000278.htm ]