NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zalamování slov
Automatické dělení slov na konci řádku pomocí dělícího programu.
[KOČBLA-2000:15]
[HLAVENKA-1995:270]
[VITOVSKÝ-1994:353]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000279.htm ]