NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zálohování dat
Vytvoření duplicitní kopie dat na paměťové médium z důvodu zabezpečení dat proti ztrátě, poškození apod. Provádí se prostým kopírováním nebo komprimací pomocí kompresního programu či použitím zálohovacích rutin. Při práci v textových a tabulkových procesorech lze využít automatického zálohování rozpracovaného dokumentu pravidelně v určitých časových intervalech.
[LEIXNER-1993:9-26]
[VITOVSKÝ-1994:56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000280.htm ]