NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znaková mapa
Bitmapové zobrazení znaků určitého písma.
[MSWIN-1992:454]
[KOČBLA-2000:43]
[VITOVSKÝ-1994:56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000281.htm ]