NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znaková sada
Uzavřený a uspořádaný soubor znaků použitelný při automatizovaném zpracování dat.
[VITOVSKÝ-1994:57-132]
[MICROSOFT-1997:87]
[HORNÝ-1997:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000282.htm ]