NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znakový řetězec
textový řetězec
Konečná posloupnost písmen abecedy, číslic, interpunkčních znamének, omezovačů a jiných znaků.
[MELICHAR-1979:6]
[KOČBLA-2000:51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000283.htm ]