NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zoom
Funkce umožňující v grafickém uživatelském prostředí zvětšovat nebo zmenšovat zobrazení výsledné podoby zpracovávaného dokumentu nebo obrázku procesem plynulého přibližování (zoom in) nebo vzdalování (zoom out) zorného bodu od prohlíženého objektu.
[ENC-1993:1164]
[HLAVENKA-1995:275]
[VITOVSKÝ-1994:358]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000284.htm ]