NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zúžený typ písma
Řez písma, kde jednotlivé znaky mají na rozdíl od základního písma zmenšenou šířku znaku i meziznakovou mezeru. Při sazbě tímto typem písma se zužuje též mezislovní mezera.
[HORNÝ-1997:159]
[MICROSOFT-1997:112]
[VITOVSKÝ-1994:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 02 / 000000285.htm ]